UN LLOC AL BOSC és un projecte associat a la Cooperativa Mares de dia, SCCL. Dins d’aquest marc hem trobat el suport sòlid d’un grup de professionals de l’àmbit educatiu i jurídic.