Les Cases Niu són espais on professionals de l’àmbit educatiu oferim un servei d’atenció i cura a xiquets/es d’entre quatre mesos i cinc anys (etapa infantil), a espais adaptats que conserven el caliu de la llar familiar.

Una característica primordial és la ràtio. Acollim grups reduïts d’un màxim de 5 xiquets/es per acompanyant, depenent de les necessitats del grup. Amb amor, temps i paciència acompanyem de manera natural als xiquets/tes en el seu dia a dia, respectant els ritmes i necessitats, des de l’observació, la presència i la disponibilitat. Al mateix temps, oferim a les famílies una resposta de qualitat en el desafiament que suposa la conciliació sociolaboral.

Des de l’estudi profund del ser, som coneixedores de la importància dels primers anys de vida de l’ésser humà. La presència d’una figura d’afecció sana és font indispensable de salut, i proveeix al xiquet/a de les forces necessàries per a realitzar-se de manera íntegra. Per a saber situar-se davant de la societat i dels altres amb determinació, confiança, respecte i entrega, ha hagut de ser tractat en la primera fase de la vida de forma amorosa, amb atenció individualitzada i protecció, sentint-se respectat/da i segur/a per a expandir-se com a ésser únic i lliure.