UN LLOC AL BOSC neix de la necessitat, per part de famílies i professionals de l’educació, de comptar amb un espai de característiques similars a l’entorn familiar on la xicalla puga desenvolupar-se al seu ritme, en un clima càlid i relaxat, on prenga part activa en el seu propi procés d’aprenentatge. Un espai on desenvolupar les habilitats d’autonomia, emocionals, físiques, socials, intel·lectuals, etc., gràcies a experiències directes i significatives nascudes del seu propi interés. Respectar el ritme de cada xiquet i xiqueta és una de les premisses a l’hora de dur a terme el treball d’acompanyament.

Al nostre espai, les persones adultes que acompanyem la xicalla confiem en la capacitat d’aprendre de cada criatura i contribuïm a aquest aprenentatge preparant espais amb materials que aporten informació interessant i conviden a la manipulació i la investigació.

Mai es força el ritme d’aprenentatge ni s’imposen fites per tal d’homogeneïtzar els ritmes: cadascú aprèn el que li interessa, quan li interessa, en un ambient de confiança i motivació en el que l’adult intervé per petició del xiquet o xiqueta a qui acompanya, amb un paper facilitador dels aprenentatges.

UN LLOC AL BOSC és un espai de respecte, cooperació i suport mutu. La cooperació és la forma d’evolucionar les relacions socials a l’espai, l’organització és horitzontal, tothom pren part de les decisions del funcionament quotidià, assumint graus de responsabilitat d’acord amb l’edat i les capacitats de cadascú.

 
   
 

Es considera que l’entorn natural és una valuosa font d’aprenentatge: d’ell es prenen exemples i es confeccionen materials que contribueixen a que la xicalla conega, respecte i estime el medi en què vivim.

 
   
 

Es dóna valor als materials que tenim, així com a les infraestructures, per tal d’actuar d’acord amb una cultura de respecte al medi ambient i responsabilitat cap a l’ús i consum de les coses i energies, defugint dinàmiques de llançar i reposar sense sentit.

Es treballa per una convivència basada en les relacions pacífiques, el respecte a les diferències sexuals i de gènere, per desfer la rigidesa dels estereotips socials. Promovem alternatives al sistema social en què vivim, apostant per una societat cooperativa a través de les propostes de treball i relació basades en la comunicació i el suport mutu.