Al LLOC ens nodrim de grans pedagogs, psicòlegs, terapeutes, artistes, somiadors, … que molt abans que nosaltres van iniciar el camí cap a un canvi de mirada. Des del moviment de la nova escola de Montessori, fins a la Pesta dels Wild, l’educació creadora de Stern o la conquesta pel moviment lliure i l’autonomia de Pikler. Aquests són alguns dels noms que pots trobar menejant-se pel nostre espai, però són molts més els que conformen les bases dels nostres principis pedagògics.

UN LLOC AL BOSC es defineix com un espai d’acompanyament respectuós que potencia el desenvolupament de la xicalla des d’una perspectiva activa, viva i no directiva, on les xiquetes/ets són empoderats de les seues pròpies vides i nosaltres els qui els acompanyem amb l’amor, la presència i la seguretat.

 
 

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

  • Garantir que les necessitats fisiològiques bàsiques siguen cobertes amb cura a través d’un diàleg tónic-emocional que garanteixi al mateix temps altres necessitats fisiològiques, emocionals i cognitives.
  • Establir un vincle afectiu segur cobrint les necessitats de protecció i d’exploració. Això implica una presència de l’acompanyant per assegurar i protegir la xicalla en els moments necessaris i a la distància adequada per permetre l’exploració de l’entorn amb autonomia.
  • Establir les mínimes imposicions, només aquelles necessàries que la dinàmica col·lectiva precisa.
  • Recolzar la xicalla en tot moment, que els xiquets i xiquetes noten que se’ls respecta i se’ls estima, vetllant al mateix temps perquè les pròpies nenes i nens es vagin creant un autoconcepte positiu sobre ells mateixos.
  • Crear un clima dialògic, substituint la violència i la imposició pel que fa a la resolució de conflictes.
  • Estimular el respecte a la llibertat de l’altre, buscant l’equilibri entre la llibertat individual i la col·lectiva, evitant situacions de poder absolut.
  • Desenvolupar la responsabilitat, tant la individual com la col·lectiva.
  • Afavorir l’experimentació com a forma natural d’evolució de la xicalla.
  • Garantir espais de moviment i joc espontani, així com ambients preparats adequats a les necessitats del grup.
  • Desfer la rigidesa dels estereotips socials, facilitant la igualtat de sexes i gèneres, al temps que respectem les diferències.
 
 

CRITERIS METODOLÒGICS

APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Aprofitarem les situacions quotidianes de l’espai per aprendre i posar en pràctica les capacitats que anem adquirint, ja que les situacions artificials i descontextualitzades resulten desmotivadores i confonen l’infant en quant a la utilitat dels coneixements adquirits.

Es tracta d’adquirir coneixements a mida que ens van fent falta per ampliar aquells que ja tenim, cosa que ens permet evolucionar.

Cada persona aprèn aquelles coses vinculades a la seva vivència o al desenvolupament de la mateixa, per la qual cosa cal conèixer les experiències, vivències i sentiments de cadascú, analitzar-los i sintetitzar-los per conèixer què és el que vol i pot aprendre en cada moment. Açò serà possible si la persona adulta que du a terme l’acompanyament observa amb atenció la xicalla i es mostra sensible a tot allò que té a veure amb l’activitat de la mateixa.

 
 

RESPECTE DEL RITME DE MADURACIÓ I APRENENTATGE

Es tindran en compte les etapes evolutives per preparar espais amb materials que puguen resultar d’interès als infants, tot i que aquestes no ens condicionaran a l’hora de respectar el ritme d’aprenentatge i maduració. Els xiquets i xiquetes aniran aconseguint objectius atenent al propi ritme i interessos.

 
   
 

LLIBERTAT

Al LLOC busquem una convivència basada en el respecte de cadascun cap al grau de llibertat amb el qual estar còmodes tots i totes. Els acompanyants han de donar la llibertat als infants per dirigir la seva activitat i aprenentatge. Entenem la llibertat com un camí, no com un concepte acabat.

En l’exercici de la llibertat, sorgeix el compromís de la persona amb allò que ha triat des de tot el seu ser i no només des de la ment.

Carl Rogers
 
   
 

ADAPTACIÓ

La considerem el període més important pel benestar de la xicalla i les seves famílies. Un temps sense presses i amb l’acompanyament i el caliu que cadascú necessite.

Per la nostra experiència, una vivència positiva, relaxada i segura durant aquest període garanteix que la criatura pugui iniciar el seu propi camí a l’espai amb la seguretat necessària per créixer emocionalment forta i amb interessos per descobrir el mon i les seves possibilitats.

 
 

ORGANITZACIÓ TEMPORAL (HORARI)

L’horari que proposem serveix d’orientació per a xicalla, famílies i acompanyants. Tot i això, serà un horari flexible que es podrà modificar segons les necessitats del dia a dia i els xiquets/es.

8.00-9.30 Arribada relaxada.

9.30-10.00 Trobada matinera.

10.00-10.30 Esmorzar

11.00-12.00 Proposta – taller / Joc lliure.

12.00-12.30 Trobada i conte – dinàmica.

12:30-13.00 Moment de sortida / Dinar

13:30-14:30 Moment de sortida.

13:30-16:30 Descans/Proposta relaxada/Joc lliure (exterior)

16:30-17:00 Eixida dels infants. Tancament de l’espai

Tant l’entrada com la sortida seran relaxades. Les famílies conten amb mitja hora per acompanyar al seu fill/filla en aquest procés.

Els moments d’alimentació són una proposta de trobada social. No obstant, cadascú pot menjar el que necessite en el moment en que ho necessite. A l’espai sempre hi haurà fruita fresca a disposició dels infants.

De la mateixa manera, després del dinar, s’ofereix una proposta més relaxada per facilitar un moment de calma que vagi disminuint el ritme a poc a poc. No obstant, sempre hi haurà un espai reservat per al descans i qualsevol pot disposar d’ell en el moment que ho necessite.

 
 

PAPER DE L’ACOMPANYANTS

A UN LLOC AL BOSC entenem que cada infant està en continu creixement i que la meva tasca és acompanyar-los en el camí, donant-los tranquil·litat i amor, respectant les seues necessitats. Per als acompanyants és molt important respectar els espais, temps i moments personals de la xicalla, deixant que cada xiquet/a continue el creixement al seu ritme.

Confiem en els infants, sabem que són capaços de moltes coses i els oferim autonomia, a la que ells ens responen amb responsabilitat. Ells i elles necessiten descobrir les coses per si mateixos, per tant els acompanyants els proporcionem espais i dinàmiques on els xiquets i xiquetes puguen descobrir i aprendre d’una forma activa. Posem cura perquè no es facen valoracions de juí ni per part dels adults ni entre els infants. Estem al seu costat per acompanyar-los emocionalment, tant quan tenen un conflicte amb un altre, com quan es genere amb ells mateixos. La resolució de conflictes és un aspecte de suma importància al nostre projecte, al que oferim el temps necessari, ja que els conflictes són moments d’aprenentatge on totes les persones de l’espai podem créixer. La nostra forma de veure les relacions està basada en la no imposició, la no directivitat i el respecte als processos individuals.

L’amor i el respecte per les seues necessitats no està renyit amb marcar d’una forma clara quins són els límits. I aquí radica una altra de les grans responsabilitats dels acompanyants.

Les relacions a l’espai són antiautoritàries, entenent l’autoritat negativa com una forma de poder absolut i diferenciant-la del que s’anomena autoritat positiva, que és aquella que atorga l’experiència. D’aquesta manera, quan una persona adulta imposa alguna cosa a una persona amb menys experiència serà per qüestions de seguretat o respecte dels límits establerts, i mai per abús de poder.

 
 

LES FAMÍLIES

Des d’UN LLOC AL BOSC veiem a les famílies com una part més, fonamental dins del projecte. Considerem l’espai educatiu i la família dins del mateix sistema. Això significa que tractem d’establir una sintonia entre la forma en què nosaltres veiem l’educació i el punt de vista de la família.

Aquest caminar junts és molt important perquè els menuts puguen créixer i aprendre amb tranquil·litat i sense pressions. A més de tindre eixa visió similar, pensem que les famílies han de participar en el dia a dia de l’espai. Hi ha moltes formes de poder estar presents, des de compartir temps en l’espai a l’hora d’arribar o marxar, fins compartir alguna habilitat/coneixement en un taller amb tots els xiquets de l’espai, o vindre a gaudir d’un dia amb nosaltres. I no oblidem la importància que té la família durant les primeres setmanes que el xiquet/a està a l’espai, ja que són la base d’una adaptació que permeta després estar tranquils als més menuts.